Produkter / Tjänster Kontakt

El-Pira AB är ett familjeföretag etablerat 1946. Utför bilelektriska reparationer såsom renovering av startmotorer och generatorer samt försäljning och montering av Dieselvärmare.
Är även ackrediterad av SWEDAC för installation och besiktning av taxametrar.

      0670-104 19, Järnvägsgatan 20, 833 35 Strömsund